สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

ชาวสวนส้มโอ อ.ปากพนัง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอบคุณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำชีวิตดีขึ้น ลืมตาอ้าปากได้

วันที่ 31 ต.ค. 59 ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อย่างต่อเนื่องถึง 13 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2535 ให้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ใช้การได้ จากนั้นให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำและระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไปอย่างครบวงจร เพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

นายจิตรัตน์ ณ นคร อายุ 53 ปี เกษตรกรชาวสวนส้มโอในพื้นที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างมาก สามารถสร้างหลักประกันเรื่องน้ำ ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายในการปลูกส้มโอได้ จึงทำให้ชาวสวนทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจปลูกส้มโอ โดยเฉพาะพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ให้ผลผลิตสีแดงสวย หอมหวานและอร่อย เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ส้มโอทับทิมสยาม เมืองปากพนัง อร่อยและหวานที่สุด คือดินอันแสนอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีราคารับซื้อจากหน้าสวน เริ่มต้นลูกละ 250 บาท ทำให้ชาวปากพนังลืมตาอ้าปากได้ และยิ้มได้โดยไม่ต้องเดินทางออกไปทำงานต่างภูมิลำเนา

ร่องน้ำข้างส้มโอ ก็เลี้ยงปลานิลจิตรลดา

ทั้งนี้ นายจิตรัตน์ ได้ยกร่องปลูกส้มโอ ควบคู่กับการเลี้ยงปลานิลพันธุ์จิตรลดา ในร่องสวนตามธรรมชาติโดยไม่ต้องให้อาหาร ซึ่งปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ เป็นผลดีจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่ตลอด

ที่มา – ไทยรัฐ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวสวนส้มโอปากพนัง ชีวิตดีขึ้น เพราะโครงการพระราชดำริ
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]