เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา ว่า ตามที่รัฐบาลกำลังเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาจากปัญหาราคาข้าวผ่านมาตรการและกลไกของภาครัฐในขณะนี้ ในส่วนของกองทัพบกนอกจากจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำ(กกล.รส.) พื้นที่เข้าพบปะรับฟังข้อมูลจากเกษตรกร เพื่อรวบรวมให้รัฐบาลพิจารณา รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและขอความร่วมมือโรงสีในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคายุติธรรมแล้ว

ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยทหารเข้าช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ใน 2 เรื่อง ประการแรกหน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จะเข้าดำเนินการซื้อข้าวสารจากเกษตรกร โดยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและช่วยให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมขึ้นโดยไม่ต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลาง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่าประการที่สองหน่วยทหารของกองทัพบกจะพิจารณาส่งกำลังพลเข้าช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร ทั้งนี้ในทุกมาตรการหน่วยทหารของกองทัพบกจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาโดยเร็วที่สุด

ที่มา – มติชน

TV Pool Online