เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นให้คนทั้งโลกประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการช่างที่อดกล่าวถึงไม่ได้คือ “การประดิษฐ์เรือใบ” เนื่องจากโปรดกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองไว้ถึง ๓ ประเภท ดังนี้

๑. เรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรซ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือใบสำเร็จเป็นวันแรก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานชื่อว่า “ราชประแตน” หลังจากนั้นทรงต่อเรือใบยประเภทนี้อีกพระราชทานชื่อว่า “เอจี” เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงต่อแบบสากล

๒. เรือใบโอเค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือใบประเภทโอเคลำแรก ในปี ๒๕๐๘ พระราชทานชื่อว่า “นวฤกษ์” เรือใบประเภทโอเคเป็นเรือใบที่พระองค์ทรงต่อไว้หลายลำและพระราชทานชื่อไว้เช่น เวคา ๑ , เวคา ๒ , เวคา ๓

๓. เรือใบประเภทม็อธ เรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงออกแบบและทรงต่อด้วยพระองค์เองในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ มีอยู่ ๓ แบบ ซึ่งได้พระราชทานชื่อดังนี้ เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และเรือใบไมโครมด ซึ่งในขณะทรงดำรงสิริราชสมบัติ ทรงต่อเรือใบมดขึ้นเอง และทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ทรงชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทอง

ที่มา – www.builk.com

TV Pool OnlineTV Pool Online