อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ

สวนสัตว์แปลก ศูนย์การเรียนรู้สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์แปลกต่างถิ่น ที่ได้รับการยอมรับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็น 1 ใน 6 unseen ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  เรียลซูเป็นสวนสัตว์ชนิดพิเศษแห่งแรกและแห่งเดียวที่อยู่ในร่มและติดแอร์ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ชั้น B ของศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้งเซนเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการตกแต่งภายในสวนสัตว์ที่ทันสมัยสไตล์กราฟฟิคที่มีสีสันสดใส และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและรับข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีเกมส์มากมายที่ผู้เข้าชมสามารถโต้ตอบกับสัตว์อย่างสนุกสนาน

เรียลซู ถูกจัดแบ่งพื้นที่สวนสัตว์ออกเป็น 2 พื้นที่ใหญ่ๆ ได้แก่

1.โซนภายใน หรือ  Vivarium Zone (โซน วิวาเรี่ยม **)ประกอบด้วย Vivarium กว่า 500 ตู้โดยแบ่งเป็นโซนย่อยจำนวน 7 โซนตามประเภทของสัตว์  ได้แก่ โซนงู โซนกิ้งก่า โซนเต่าบก โซนเต่าน้ำ จระเข้และปลา  โซนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  โซนสัตว์กลางคืนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กโซนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

2.โซนภายนอก หรือ โซนจัดงานและกิจกรรมต่างๆ (Events and Activities Zone)ประกอบด้วย ลานจัดงานและกิจกรรมต่างๆ พื้นที่จัดนิทรรศการชั่วคราว เวทีแสดงและโชว์สัตว์ ห้องประชุมและสัมมนา ห้องฉายสารคดีและภาพยนตร์ ห้องสมุดสัตว์แปลกรวบรวมตำรา หนังสือ นิตยสาร และหนังสืออิเล็กโทรนิค(e-Books)

 

ที่ตั้ง ชั้น B เดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

cr. realzoothailand.com

 

อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ
อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ อยากเสียว เลี้ยวเข้ามา…!!! สวนสัตว์แปลกพร้อมท้าความกล้าในตัวคุณ

แสดงความคิดเห็น