ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม

เจ้าของตำแหน่งยอดดอยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ "ดอยหลวงเชียงดาว" ถือเป็นแลนด์มาร์กที่บ่งบอกความเป็นอำเภอเชียงดาวได้อย่างชัดเจน

ดอยหลวงเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2,275 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในสมัยโบราณดอยเชียงดาวถูกเรียกว่า “ดอยอ่างสลุง” ซึ่ง ชาวเชียงใหม่เชื่อกันตามตำนานเมืองเชียงใหม่ว่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อม พระอรหันต์ 8 องค์ทรงลงสรงน้ำในสลุงทองคำหรือบริเวณอ่างสลุงนั่นเอง บางคนเรียกดอยแห่งนี้ว่า “ ดอยหลวง ” เนื่องจากเป็นดอย ที่มีขนาดสูงใหญ่ (“ หลวง ” หมายความว่า “ ใหญ่ ” ) เพี้ยนเป็น“ ดอยหลวงเพียงดาว ” จนกระทั่งกลายมาเป็น
“ ดอยหลวงเชียงดาว ” หรือ “ ดอยเชียงดาว ”

บนยอดดอยเป็นที่ราบแคบ แต่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้รอบด้าน วิวทะเลหมอกยามเช้า หรือวิวพระอาทิตย์ตกดิน รอบๆมีดอกไม้ป่าที่หาชมได้ยาก นก ผีเสื้อ ก็ล้วนมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างสดใส อุณหภูมิค่อนข้างหนาวประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส

การเดินทาง : เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านถ้ำ (เชียงดาว) บริเวณตัวอำเภอเชียงดาวเข้าสู่ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

cr. chiangmaiairportthai.com, paiduaykan.com

ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม
ใครจะเชื่อ…? เมื่อสวรรค์อยู่ใกล้แค่เพียงเอื้อม

แสดงความคิดเห็น