พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดที่น่าสนใจของจันทบุรี

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ หากบริเวณป่าชายเลนริมชายฝั่งทะเลที่จะพาไปชมในวันนี้ มีพื้นที่ราวๆ 200 ไร่ เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อทำ การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นำมาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง ก็พลอยจะมีแหล่งอาหารและรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น และผลประโยชน์ต่อไปที่จะตามมาก็คือการสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวได้อีกเช่นกัน

ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถใช้ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ใน การเที่ยวชมตามจุดต่างๆ พร้อมกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนที่ติดอยู่ตรงศาลาเล็กๆ ให้ได้ทราบอยู่เป็นระยะ เริ่มต้นเส้นทางกันบริเวณ ศาลาที่ 1 กำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน จุด นี้จะอธิบายลักษณะการกำเนิดอ่าวคุ้งกระเบน และป่าชายเลน ตามทฤษฎีธรณีสัณฐาน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ประกอบการเที่ยวชมยังจุดอื่นๆ ต่อไป เมื่อเดินผ่านจากจุดแรกมาแล้ว ตลอดสองข้างทางนั้นร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และต้นไม้บางต้นจะมีป้ายชื่อวงศ์ติดกำกับเอาไว้ พร้อมกันนั้นเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ก็จะพบศาลาย่อยถัดๆ ไป ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งต้นแสม ลำพู โกงกาง ว่ามีความพิเศษ หรือมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง เรียกว่า นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ก็ยังจะได้ความรู้กลับบ้านไปอีกด้วย

ที่ตั้ง : ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

cr. thaiticketmajor.com,chillpainai.com

พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” พาเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้ๆ กทม. ที่ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]