เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

คำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือนฝนจะตก ซึ่งเนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอก และมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นยะเยือกและมองจากยอดเขาลงไป จะเห็นทะเลหมอกห่มคลุมผืนป่าจดโค้งขอบฟ้า เหนือป่าตะวันตกอันกว้างไกลสุดสายตา

สำหรับการเดินเท้าขึ้น โมโกจู จะต้องติดต่อจองช่วงเวลากับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์โดยตรง และจะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของทางอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงควรเตรียมร่างกายให้แข็งแรง เพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ 5 วัน และต้องพักแรมในป่าตามจุดที่กำหนด นอกจากนั้น ควรศึกษาสภาพเส้นทางและสภาพอากาศ

ทั้งนี้ ก่อนเดินเท้าพิชิต ยอดเขาโมโกจู จะมีเจ้าหน้าที่มาปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ ในสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำ

เส้นทางไป ยอดเขาโมโกจู เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกล ต้องข้ามน้ำ ปีนเขาที่สูงชันมาก ใช้เวลาเดินป่าไป-กลับ 5 วัน จึงควรเตรียมร่างกายกับสัมภาระให้พร้อม และติดต่อเพื่อขอเจ้าหน้าที่นำทางจากอุทยานฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่เปิดให้เดินป่าคือเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กิโลเมตรที่ 65 ถนนสายคลองลาน-อุ้มผาง กิโลเมตรที่ 65 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-5571-9010-1, 0 5576 6027, 0 5576 6436 โทรสาร 0 5576 6436

cr. kapook.com,

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online