พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!!

กำแพงเมืองจีนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของจีนในปี ค.ศ.1987

กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โจว เมื่อราว 700 ปี เพื่อป้องกันการรุกรานจากแคว้นอื่นๆ ต่อมาจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ ฉิน ได้ทำการก่อสร้างกำแพงเพิ่มเติมออกไปอีก มีการต่อเติมมาเรื่อยๆ จนมาถึงราชวงศ์หมิง ทำให้กำแพงเมืองจีน มีความยาวมากถึง 14,6000 ลี้ หรือราว 6,700 กิโลเมตร จนได้รับสมญานามว่าเป็น “กำแพงหมื่นลี้” กำแพงเมืองจีนถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดด้วยฝีมือมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารด้วยความอดอยากและหิวโหย เป็นสาเหตุทำให้คนงานนับหมื่นต้องล้มตายลง และ ร่างของคนเหล่านั้นก็ได้ถูกฝังอยู่ใต้กำแพงนั้นเอง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” ปัจจุบันสาธารณะรัฐประชาชนจีนได้ใช้กำแพงนี้ใช้เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างชาวตะวันออกกับโลกตะวันตก

cr.amazingthaisea.com/

พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!!
พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!! พิชิตกำแพงเมืองจีน… ที่สุดของที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่…!!!

แสดงความคิดเห็น