สะดุดตา!!! วัดโคศุภราช นำ “ท้าวเวสสุวรรณ” ตั้งบนกำแพงรอบวัด เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย!!!

ท้าวเวสสุวรรณสีแดง บนกำแพงรอบวัดโคศุภราช เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบริเวณวัด

ที่วัดโคศุภราช หรือวัดคลองวัว ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง บริเวณหน้าวัด พบมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณสีแดงสุดสะดุดตา สูงประมาณ 50 ซม. จำนวนมากที่ถูกนำมาตั้งบนกำแพงวัด ยาวตลอดแนวกว่า 100 เมตร โดยบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการหล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อรอมาติดตั้ง ซึ่งลักษณะการวางขององค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่ในแนวหันหน้าออกจากวัด ห่างกันประมาณ 2 เมตรตลอดแนว คล้ายคอยเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาภายในวัด

พระครูปลัดวิชาญ คำภีรปัญโญ เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า การนำรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณมาตั้งบนกำแพงวัด ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาภายในวัด ซึ่งตามความเชื่อโบราณ ท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้พิทักษ์รักษาพุทธสถาน เป็นเจ้าแห่งอสูร และภูตผีปีศาจ วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนิยมสร้างไว้เพื่อกันความชั่วร้าย ซึ่งจะสร้างขนาดใหญ่ ไว้ตามจุดต่างๆภายในวัด แต่ที่นี่สามารถหล่อเองได้ แม้มีขนาดไม่ใหญ่ จึงมีความคิดที่จะนำไปติดโดยรอบกำแพงวัดจำนวน 89 ตน เท่าพระชันษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนเหตุผลที่ใช้สีแดงเนื่องจากเป็นสีของอำนาจและเป็นสีประจำขององค์ท้าวเวสสุวรรณ

ที่มา – workpointtv.com

สะดุดตา!!! วัดโคศุภราช นำ “ท้าวเวสสุวรรณ” ตั้งบนกำแพงรอบวัด เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย!!! สะดุดตา!!! วัดโคศุภราช นำ “ท้าวเวสสุวรรณ” ตั้งบนกำแพงรอบวัด เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย!!! สะดุดตา!!! วัดโคศุภราช นำ “ท้าวเวสสุวรรณ” ตั้งบนกำแพงรอบวัด เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]