มีความเป็น “มนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตน” บ้านพักที่ถูกสลักขึ้นมาจากหิน!!!

บ้านพักหลังนี้ถูกสลักขึ้นมาจากหิน ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นในปี 1986

บ้านพักหลังนี้ถูกสลักขึ้นมาจากหิน ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นในปี 1986 โดยมี Phil และ Barbara Houghton เป็นเจ้าของ โดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน ภายในมีพื้นที่ 21,000 ตารางฟุต มีห้องต่างๆ พร้อมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เสมือนเป็นบ้านในเรื่อง “มนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตน”

ที่มา – สำรวจโลก

มีความเป็น “มนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตน” บ้านพักที่ถูกสลักขึ้นมาจากหิน!!! มีความเป็น “มนุษย์หิน ฟลิ้นท์สโตน” บ้านพักที่ถูกสลักขึ้นมาจากหิน!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]