อย่างเท่ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ในชุดครุย รับปริญญาเอก

     สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อตลอดกาลอย่างหนุ่ม”ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ที่เหล่าแฟนคลับต้องกรี๊ดกันเลยที่เดียว(อย่างเจ๊)  เมื่อเห็นหนุ่ม”ติ๊ก” ในชุดครุยสุขุมสุด ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้โพสต์รูปของ “ติ๊ก” พร้อมข้อความว่า..
    “พี่ติ๊กเนวิเกเตอร์ ขวัญใจของใครหลาย ๆ คน มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎาภรณ์ ผลดี เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) จาก มทร.พระนคร”

                                                              credit.Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อย่างเท่ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ในชุดครุย รับปริญญาเอก อย่างเท่ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ในชุดครุย รับปริญญาเอก อย่างเท่ “ติ๊ก เจษฎาภรณ์” ในชุดครุย รับปริญญาเอก

แสดงความคิดเห็น