“เจ๊ฉอด” ยกเลิกคอนเสิร์ตสามแยกปากหวาน 3

 “เจ๊ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา” ได้โพสต์ IG สั่งเลื่อนการแสองคอนเสิร์ตสามแยกปากหวาน 3 เนื่องจากทางสถานที่จัดคอนเสิร์ตปิดให้บริการชั่วคราว จากสถานะการณ์บ้านเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้
“เจ๊ฉอด” ยกเลิกคอนเสิร์ตสามแยกปากหวาน 3 “เจ๊ฉอด” ยกเลิกคอนเสิร์ตสามแยกปากหวาน 3

แสดงความคิดเห็น