“รองอธิบดี” ขโมยภาพวาด “ขอลาออกจากราชการ” ยอมรับขโมยภาพเพราะเมาจนขาดสติ!!!

“สุภัฒ สงวนดีกุล” รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งหนังสือถึงผู้สื่อข่าว เพื่อขอชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่โดนจับกุมที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเมาจนขาดสติ พร้อมประกาศลาออกจากรองอธิบดีกรมทรัพย์สินฯ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

(31 ม.ค. 60) นายสุภัฒ สงวนดีกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งหนังสือถึงผู้สื่อข่าว เพื่อขอชี้แจง กรณีเหตุการณ์ที่โดนจับกุมที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากขโมยภาพของโรงแรม โดยระบุข้อความดังนี้

เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าทางการญี่ปุ่นจับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ตำแหน่งรองอธิบดี ในข้อหาลักทรัพย์อันเป็นภาพเขียนจำนวน 3 ภาพ จากโรงแรมที่พัก ซึ่งต่อมาได้มีการชดใช้ค่าเสียและขออภัยต่อทางโรงแรม โดยทางโรงแรมมิได้ติดใจเอาความ พนักงานอัยการแห่งนครเกียวโตจึงได้ยุติคดีและปล่อยตัวแล้วนั้น

กระผม นายสุภัฒ สงวนดีกุล ตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ บุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าว กระผมรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ที่ข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อกระทรวงพาณิชย์ และต่อประชาชนคนไทย รวมถึงประเทศไทย ในชั้นนี้ กระผมจึงใคร่ขอโทษต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารราชการ เพื่อนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทุกท่าน และสำคัญที่สุด ต่อประชาชนชาวไทย

กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขอย้ำว่า ไม่มีเจตนาเพื่อการแก้ตัว เมื่อกระทำผิด ก็ขอยอมรับผิด เพียงขอโอกาสชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าว เมื่อเสร็จภารกิจในการเดินทางไปราชการที่ประเทศญี่ปุ่น กระผมได้มีโอกาสสังสรรค์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่น ที่เป็นเพื่อนสมัยที่ผมไปศึกษาที่ญี่ปุ่น ได้สนุกสนานกันเต็มที่ จนเผลอตัวดื่มสุรามากเกินไป เป็นเหตุให้เมามายจนขาดสติโดยไม่รู้ตัว และกระทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ที่กระผมรับราชการในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งตำแหน่งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทุ่มเทต่อการทำงานอย่างเต็มที่ ไม่เคยมีประวัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อทางราชการเลย กระผมมุ่งมั่นตั้งใจที่อยู่รับราชการจนเกษียณอายุในกระทรวงที่ตนรัก อันเป็นจุดมุ่งหมายของข้าราชการเกือบทุกคน แต่เมื่อมีเหตุที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียดังกล่าว กระผมย่อมต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามแนวทางความคิดปกติในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่กระผมได้เติบโตเล่าเรียนมาว่าการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ ดังนั้น กระผมขอแสดงเจตจำนงผ่านคำแถลงนี้ว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งราชการ โดยจะยื่นใบลาออกให้ถูกต้องเป็นทางการต่อไป

และจากการที่รับราชการมาจนถึงปัจจุบัน กระผมทราบดีว่า การลาออกจากราชการมิได้ทำให้จะสามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการตามระเบียบราชการได้ และเมื่อมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง รวมทั้งหากต้องมีการดำเนินการทางวินัย กระผมก็น้อมรับและยินดีให้ความร่วมมือให้ข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่

ท้ายที่สุด กระผมขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการที่เข้าใจและให้กำลังใจต่อกระผม ตลอดจนกระทรวงการต่างประเทศที่กรุณาดำเนินการช่วยเหลือ ประสานงานต่อทางการญี่ปุ่น และขอบคุณเจ้าของโรงแรมที่เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ติดใจเอาความ

กระผมหวังว่า ท่านทั้งหลายจะเข้าใจและให้อภัยกระผมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

“รองอธิบดี” ขโมยภาพวาด “ขอลาออกจากราชการ” ยอมรับขโมยภาพเพราะเมาจนขาดสติ!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]