เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

     การเป็นผู้นำในองคืกรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่
นอกจากจะต้องมีความรู้มากมายจนได้รับการยอมรับในความสามารถแล้วยังจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในด้านอื่นๆ
ด้วย เพราะการอาศัยแค่เพียงความรู้อย่างเดียวอาจไม่สามารถพาองค์กรไปถึงความสำเร็จได้
แล้วคนเป็นผู้นำต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างวันนี้เรามีมาให้ดู

     1. มีภาวะความเป็นผู้นำ


     สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดของการเป็นผุ้นำที่จะขาดไปเสียไม่ได้เลยก็คือ
‘ภาวะความเป็นผู้นำ’ หมายถึงต้องมีความรู้
ความสามารถทั้งในเรื่องของการสั่งการประสานงานและการลงมือทำเอง รวมไปถึงความรับผิดชอบในการจะพาองค์กรให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ
ไปให้ได้ ซึ่งคนที่เป็นผู้นำไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
เพราะผู้หญิงบางคนก็มีความคิดที่เฉียบขาดแหลมคมเหมาะสมจะเป็นผู้นำเช่นกัน


     2. 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม


     ภาพลักษณ์ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญของคนเป็นผู้นำ
ไม่ใช่แค่เพียงการแต่งกายที่ดูดีมีภูมิฐาน แต่บุคลิกภาพของผู้นำที่ดีจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
และดูดึงดูดใจเพื่อใช้ในการโน้มน้าวองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่ต้องการอย่างพร้อมเพรียงกัน


     3. 
มนุษยสัมพันธ์ดี     ผู้นำที่ดีควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนนอกองค์กร
หรือกับคนในองค์กร
เพราะหากสร้างสัมพันธภาพอันดีแค่เพียงกับคนนอกแต่วางตัวห่างเหินกับคนในองค์กรก็ไม่อาจทำให้งานเดินไปอย่างราบรื่นได้


     4. 
มีความซื่อสัตย์     อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำที่ดี
นั่นก็คือความซื่อสัตย์ต่อการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กร
เพราะการบริหารงานอย่างโปร่งใสของผู้นำจะทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากสังคม
นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องอีกด้วย


     5. 
กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน     การที่องค์กรจะก้าวไปถึงความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้นำควรมีอุดมการณ์อันแน่วแน่และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักในการคิดวางแผนงาน
และการเตรียมแนวทางรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้


     6. 
ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด     ผู้นำควรกล้าที่จะตัดสินใจทุกอย่างได้อย่างเด็ดขาด
แม้ว่าในบางครั้งอาจจะตัดสินใจบางอย่างโดยใช้เพียงความคิดของตนเป็นใหญ่แต่หากมีเหตุและผลที่มากพอก็จะทำให้ลูกน้องรู้สึกเชื่อมั่นในการบริหารงานและพร้อมที่จะเดินตามทางที่ผู้นำตัดสินใจไว้อย่างมั่นคง


     7. 
ใช้คนให้เป็น     เป็นธรรมดาที่ในหนึ่งองค์กรจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไปหลากหลาย
เป็นหน้าที่ของผู้นำที่ดีที่จะต้องศึกษาถึงความสามารถและลักษณะนิสัยพื้นฐานของลูกน้องแต่ละคน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้เลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท


     8. 
ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ

     การเป็นผู้นำที่ดีควรจะมีการเปิดโอกาสให้ลูกน้องที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาอย่างเต็มที่
พร้อมทั้งคอยเป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้นำที่ดีควรจะคำนึงถึงผลงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมานั่งกลัวว่าลูกน้องจะเก่งจนแซงหน้าตัวเองไปในสักวัน


     9. 
รับฟังความคิดเห็นของทุกคน

     แม้ว่าอำนาจในการตัดสินใจสั่งการจะเป็นของผู้นำ
แต่ก็ไม่ควรตัดสินใจทุกอย่างด้วยความคิดของตัวเองเพียงลำพังคนเดียว
เพราะการเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กรจะช่วยให้ทัศนวิสัยของผู้นำกว้างขวางขึ้น
และยังช่วยลดความตึงเครียดในการทำงานของลูกน้องอีกด้วย


     10. 
มีวาทะศิลป์     คุณสมบัติสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีก็คือ
การรู้จักเจรจาอย่างมีวาทะศิลป์เพื่อสร้างโอกาสแห่งความก้าวหน้าให้กับองค์กร
การรู้จักใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลชวนฟัง
และเลือกจังหวะของการเจรจาให้เหมาะสมจะช่วยให้การเจรจาเป็นผลสำเร็จ

     ไม่ว่าใครก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็น
‘ผู้นำ’ เพียงแค่คุณมีความรู้ความสามารถ
แต่หากขาดคุณสมบัติของการเป็น ‘ผู้นำที่ดี’ ไปแล้วใช้แค่ความรู้ที่มีคงไม่อาจโน้มน้าวใจคนในองค์กรให้เดินไปสู่เส้นชัยที่คุณขีดเอาไว้ได้