เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทห่วงเด็กไทยตามวัฒนธรรมตะวันตก ลืมวัฒนธรรมไทย การไหว้ มารยาทไทย ทรงแนะกระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นหลักวัฒนธรรมให้คนไทยได้เรียนรู้

ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) ประทานวโรกาสให้คณะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยหลวงปู่อุทัย ศิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสงฆ์เข้ากราบถวายสักการะ จากนั้นพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นำคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 รูป เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช  ต่อมาประทานวโรกาศให้คณะสงฆ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าถวายสักการะ

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานวโรกาสให้สื่อมวลชนสายการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าเฝ้าถวายสักการะ พร้อมประทานพระโอวาทความว่า ขออนุโมทนาที่ได้มามุทิตาสักการะในครั้งนี้ ซึ่งขอฝากถึงทุกส่วน โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นหลักวัฒนธรรมขึ้นมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ อย่าให้เด็กตามวัฒนธรรมฝรั่งมากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการไหว้ มารยาทไทย เนื่องจากการทักทายของเด็กทุกวันนี้ เน้นวัฒนธรรมตะวันตกจนลืมวัฒนธรรมไทยไปมากแล้ว ดังนั้นอยากให้มีการฟื้นหลักดังกล่าวมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ ซึ่งหลักวัฒนธรรมดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม มาจนถึงทุกวันนี้ หลักวัฒนธรรมนี้ได้หายไป ทำให้คนไทยทุกคนไม่ได้เรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ หากกระทรวงวัฒนธรรม จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก

ในเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

ด้านพระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า หลังจากนี้ หากหน่วยงาน หรือหมู่คณะใด จะขอเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทำหนังสือมาถึงสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ โดยสามารถมาติดต่อส่งหนังสือได้โดยตรงที่วัดราชบพิธฯ สำหรับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ขอเน้นย้ำว่า อย่าได้ถ่ายภาพตนเอง หรือเซลฟี่ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สำหรับกำหนดการที่สมเด็จพระสังฆราช จะเสด็จไปถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.นี้พุทธศาสนิกชนสามารถไปเฝ้ารับเสด็จตามหมายกำหนดการได้

” สำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น.  เสด็จไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 จากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  ทรงถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุกญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5และเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 จากนั้นเสด็จไปยังวัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 ” พระพรหมมุนี กล่าว

ที่มา – เดลินิวส์