ศิษย์วัดพระธรรมกาย นำธงหลากสีมาติดรอบวัด บอกเป็นธงศาสนาพุทธสากล

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางลูกศิษย์ได้ทำธงหลากหลายสีมาผูกติดไว้กับแผงกั้นที่บริเวณข้างคลองแอล เมื่อสอบถามว่าเป็นธงอะไร ทางลูกศิษย์บอกว่าเป็นธงศาสนาพุทธสากล จึงได้ตรวจสอบข้อมูลของธง และได้ข้อมูลว่าธงนั้นเรียกอีกอย่างว่า “ธงฉัพพัณณรังสี”

 

โดยในทางพระพุทธศาสนาเองก็มีการใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ อาทิเช่น ชาวพุทธฝ่ายมหายานจะจารึกคำสอนลงในแผ่นธง แล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่สูงๆ เป็นสายโยงยาว เพื่อให้ลมพัดสะบัดโบกนำธรรมะไปสู่ประชาชน ประเทศไทยจะใช้ตราธรรมจักรไว้ตรงกลาง พื้นหลังเป็นสีเหลือง อันเป็นสีแทนผ้ากาสาวพัสตร์ บ่งบอกถึงความสงบสุขและความสันติ ชาวพุทธแต่ละชาติก็จะออกแบบธงพระพุทธศาสนาต่างกันออกไปเหมือนกัน ตามคติความเชื่อและความนิยมในยุคนั้นๆ ด้วยความแตกต่างกันตรงนี้เอง จึงทำให้กลุ่มชาวพุทธไม่มีกำหนดตายตัว ต่างชาติก็ต่างทำออกมา ไม่มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งไม่เหมือนธงของศาสนาอื่นๆ เช่น อิสลาม คริสต์ ซิกซ์ เชน ฮินดู ซึ่งบรรดาศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ ที่กล่าวมาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน ธงสัญลักษณ์ของเขาก็แบบเดียวกันทั้งหมด จึงรู้และเข้าสู่กลุ่มศาสนิกด้วยกันได้ง่ายดาย แต่สำหรับธงพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเรายังไม่มีรูปแบบตายตัว ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอออกแบบ สับสนปนเปกันไปไม่รู้จบสิ้น

จึงได้เกิดกลุ่มชาวพุทธที่ความกังวลและห่วงใยในเรื่องนี้ ได้ร่วมมือกันก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นและได้ออกแบบและทำสัญลักษณ์ของธงพุทธศาสนาสากลออกมา อย่างที่เราเห็นในประเทศที่มีชาวพุทธอาศัยอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล และทางโซนยุโรป แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าทางประเทศไทยเรายังไม่มีวัดไหนหรือชาวพุทธคนใดนำธงนี้ไปใช้

 

“ธงฉัพพัณณรังสี” ประกาศและใช้ครั้งแรกเมื่อวันวิสาขบูชา ประจำปี 1885 ที่วัดทีปทุตตะรามายา เขตโกตาเฮนา เมืองโครัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยท่าน เขตตุวัตเต คุณนันทะ นายกเถระเป็นผู้ประดับธงนี้ คำว่า “ฉัพพัณณรังสี” แปลว่ารัศมี 6 สี ซึ่งเป็นรัศมีที่แผ่ซ่านรอบพระวรกายของพระศาสดา ในตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือ

1.นีละ (สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน) ความหมาย พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแผ่ไปทั่วสากลจักรวาล

2.ปีตะ (สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง) ความหมาย มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือเลี่ยงจากความสุดโต่งทั้งสองประการ

3.โลหิตะ (สีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อน) ความหมาย การอวยพรให้ประสบความสำเร็จ สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา คุณงามความดี ความเป็นผู้มีโชค  และเกียรติยศทั้งปวง

4.โอทาตะ (สีขาวเงินยวง) ความหมาย ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม ซึ่งเป็นของที่ไม่จำกัดกาล (อกาลิโก) และนำชนไปสู่ความหลุดพ้น

5.มัญเชฏฐะ (สีแสดเหมือนหงอนไก่) ความหมาย พระปัญญาคุณแห่งพระศาสดา

6.ปภัสสร (สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก:สีทั้งห้ารวมกัน) ความหมาย ความจริงทั้งหมดในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธงพุทธศาสนาสากลนี้ (International Buddhism’s Flag) ได้รับการออกแบบโดยพุทธสมาคมกรุงโคลัมโบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ใช้ครั้งแรกเมื่อวันวิสาขบูชา ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๒๘ ประเทศศรีลังกา ต่อมาองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists : WFB) ได้ประกาศใช้ธงนี้เป็นธงพุทธศาสนาสากลเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ ที่ประชุมกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยการนำของท่านศาสตราจารย์ จี.พี.มาลาเสเขร่า ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

 

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]