เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ภูเขาสีรุ้ง หรือ ภูเขาหลากสีในเขตมณฑลกันซู่ ประเทศจีน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่เกิดจากฝีมือของธรรมชาติโดยแท้จริง ภาพภูเขาหลากหลายสีสันเหล่านี้เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอันเกิดจากการกร่อนและผุพังตามธรรมชาติของหินทรายสีแดงที่ทับถมรวมกับตะกอนอื่นๆ จนเกิดเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยหินทรายและหินกรวด ยุคครีเทเชียส (The Cretaceous Period) อายุกว่า 24 ล้านปี พื้นที่ต่างๆในบริเวณนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ 

ความงดงามของภูเขาสีรุ้งแห่งนี้ เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นของภูเขาหิมาลัยเคลื่อนตัวเข้าหากันนานเข้าจนเกิดเป็นสันภูเขาจำนวนมาก แล้วต่อมาลมและฝนก็กัดเซาะสันเขาเหล่านั้นให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันอีกด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้าไปชมความงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติแห่งนี้ สามารถใช้ทางเดินที่ทางอุทยานสร้างไว้รองรับ เพื่อเข้าไปในบริเวณอื่นๆที่ลึกเข้าไปในหุบเขาเหล่านี้ได้

cr. goaroundandtravel.blogspot.com

by TVPOOL ONLINE

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online