นิตยสารสไปซี่ ฉบับที่544

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

ล้างใจก่อนใจจะเสีย
คำ.สอนในลัทธิเซนบอกว่.จิตใจของคนเร.
ก็เหมือนน้ำ.ในกระบอก ใสสะอ.ดไม่มีสิ่งเจือปน แต่ที่มันขุ่นมัว มีตะกอนสกปรกเต็มไปหมด ก็เพร.ะเร.ขยันเติมคว.มคิดร้.ยๆ คว.มเครียด คว.มโกรธลงไป แต่เร.ส.ม.รถทำ.ให้น้ำ.กลับม.ใสได้อีกครั้งด้วยก.รนั่งสม.ธิอย่.งน้อยวันละ 15 น.ที ทำ.ทุกวันจะเช้.หรือก่อนนอนก็ได้ คว.มสงบจะช่วยให้คุณมองเห็นข้อผิดพล.ดของ
ตัวเอง และมีสติรู้คิดม.กขึ้น พอสติม.ปัญญ.ก็จะเกิด เวล.จะโกรธใคร 
อย.กวีนเหวี่ยงจี๊ดตอนไหนจะได้บอกตัวเองให้
ใจเย็นๆ ปล่อยว.งแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วใจคุณจะนิ่ง สงบ 
กลับไปเป็นน้ำ.ที่สะอ.ดเหมือนเดิม ถึงจะไม่ใสแจ๋วเสียทีเดียวแต่ก็ไม่ขี้เหร่แล้วล่ะ 
สำ.หรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อย.กพล.ดข่.วส.รบ้.นเมือง ที่ไทยทีวี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวล. 12.00-13.00 น. พบกับ 2 ผู้ประก.ศแห่งไทยทีวี 
‘ศุภรัตน์ น.คบุญนำ.’ และ ‘ประจักษ์ มะวงศ์ส.’ ที่จะม.ร.ยง.นข่.วอย่.งตรงไปตรงม. ฉับไว ทันทุกเหตุก.รณ์ ใน “ข่.วเที่ยงไทยทีวี” 
และในตอนค่ำ.เวล. 20.30-22.30 น. ม.อัพเดทข่.วก.รเมือง เศรษฐกิจ และข่.วต่.งประเทศกับ 2 นักข่.วมือฉมัง 
‘รัฐวุฒิ มิตรม.ก’ และ ‘ประจักษ์ มะวงศ์ส.’ ติดต.มส.ระดีๆ เหล่.นี้ได้ที่ไทยทีวี กดไปที่ช่อง 7 หรือช่อง 17 ผ่.นกล่องดิจิตอล และดูสดๆ ได้ที่ www.tvpoolonline.com

พันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย 

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]