“น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand”

จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันแล้วหล่ะค่ะ สำหรับเวที การประกวดมิสแกรนด์แพร่ ที่งานนี้ “คุณบีม กมลธนัสธ์” PD ผู้ถือลิขสิทธิ์ ได้คัดเลือกสาวงามเพื่อเป็นหนึ่งเดียว และเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ ในการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนค์ 2017 โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม กาดสามวัย
โดยความสำคัญของการจัดกิจกรรมประกวดมิสแกรนด์จังหวัดแพร่ การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุเพื่อเชิดชูเกียรติยศ เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนำรายได้สู่ท้องถิ่น

ไฮไลท์ของงานคือจัด2 วัน วันแรกจะเป็นการประกวดในรอบความสามารถพิเศษ และการเดินแบบผ้าพื้นเมือง โดยสนับสนุนการจัดการโดย Colly Cally Collagen ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,เทศบาลเมืองแพร่,โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ ,พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมล ผ้าโบราณของ อ.โกมล

“น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand”
“น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand” “น้องบี กัญทามาศ ดังดี” คว้ามิสแกรนด์แพร่ ในเวที “Miss Grand Thailand”

แสดงความคิดเห็น