“ศรราม-ซีดี เดอะสตาร์” ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลแบบนี้!!

ลิเกหนุ่มชื่อดัง ศรราม น้ำเพชร และ หนุ่มซีดี เดอะสตาร์ ได้เดินทางมายื่นเอกสารผ่อนผัน การตรวจเลือกทหารฯ

ลิเกหนุ่มชื่อดัง ศรราม น้ำเพชร และ หนุ่มซีดี เดอะสตาร์ ได้เดินทางมายื่นเอกสารผ่อนผัน การตรวจเลือกทหารฯ ที่หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ยื่นเอกสารผ่อนผันครั้งที่ 1 เพราะกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ขณะที่ หนุ่ม ซีดี เดอะสตาร์ ในวัย 20 ปี ก็มายื่นเอกสารผ่อนผันครั้งที่ 1 เช่นกัน เนื่องจากกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และติดรับงานการแสดงไว้แล้ว

“ศรราม-ซีดี เดอะสตาร์” ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลแบบนี้!! “ศรราม-ซีดี เดอะสตาร์” ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลแบบนี้!! “ศรราม-ซีดี เดอะสตาร์” ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลแบบนี้!! “ศรราม-ซีดี เดอะสตาร์” ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหาร โดยให้เหตุผลแบบนี้!!

แสดงความคิดเห็น