กรมทางหลวง “ยกเว้นค่าผ่านทาง” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (กรุงเทพ-พัทยา) – (บางปะอิน-บางพลี) 11-18 เม.ย.นี้!!!

กรมทางหลวงทำการยกเว้นค่าผ่านทางจำนวน 8 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวงทำการยกเว้นค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-พัทยา และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ตอนบางปะอิน – บางพลี จำนวน 8 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีผลตั้งแต่เวลา 00. 01 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2560

CR. – fm91bkk.com

แสดงความคิดเห็น