“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ อาวุโสที่เคยสอนภาษาบาลี-สันสฤต

เมื่อวันที่ 13  เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต และทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฑทายอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรม บาลี-สันสกฤต ผู้เคยถวายความรู้แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะอาจารย์ บุคลากรทูลเกล้า ถวายน้ำสงกรานต์อีกด้วย

Cr.มติชนออนไลน์

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ อาวุโสที่เคยสอนภาษาบาลี-สันสฤต “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ อาวุโสที่เคยสอนภาษาบาลี-สันสฤต “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ อาวุโสที่เคยสอนภาษาบาลี-สันสฤต “สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ อาวุโสที่เคยสอนภาษาบาลี-สันสฤต

แสดงความคิดเห็น