ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!!

เจ้าถุง Ooho นี้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกินได้ ต้นทุนการผลิตต่ำและย่อยสลายได้เอง โดยถุงนี้ทำขึ้นจากสารที่มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ สองชั้น พูดง่ายๆ ก็คือมีลักษณะคล้ายๆ ไข่แดงนั่นเอง

โดยนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมชาวอังกฤษ 3 คน ได้รับแรงบันดาลใจจาก โมเลกูลาร์ ( Molecular Gastronomy ) หรืออาหารโมเลกุล อาหารแนวใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม จึงประดิษฐ์วัสดุใส่น้ำรูปทรงเดียวกับน้ำขึ้นมา และตั้งชื่อให้มันว่า “Ooho”

CR. – China Xinhua News

 

ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!! ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!! ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!! ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!!
ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!! ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!! ขวดน้ำอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป!!! นักศึกษาหัวใส “ออกเเบบถุงน้ำยืดหยุ่นสูง” เเถมย่อยสลายเองได้!!!

แสดงความคิดเห็น