ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้!

เว็บไซด์เกาหลีชื่อ "Vingel" ระบุว่ารอยแผลดังกล่าวเกิดขึ้นกับพวกเธอในบริเวณเดียวกันหลายๆคน และเชื่อว่านั้นไม่ใช่ "ไฝ"

เว็บไซด์เกาหลีชื่อ “Vingel” ระบุว่ารอยแผลดังกล่าวเกิดขึ้นกับพวกเธอในบริเวณเดียวกันหลายๆคน และเชื่อว่านั้นไม่ใช่ “ไฝ” แต่เป็นแผลจากการดูดไขมัน “การฉีดคาร์บ๊อกซี”เทคโนโลยีความงามที่จะทำให้ไขมันที่สะสมอยู่บริเวณผิวหน้านั้นๆหายไป  โดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสลายไขมันในชั้นผิวหนัง ช่วยทำให้ไขมันที่สะสมตามจุดต่างของร่างกายสลายไป เมื่อไขมันหายน้ำหนักของเราก็จะลดตามไปด้วย

ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้! ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้! ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้! ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้!
ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้! ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้! ความจริงปรากฏ “มันไม่ใช่ใฝ” ขานักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ป แต่ที่ม่มันเป็นแบบนี้!

แสดงความคิดเห็น