โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในเฟสบุคของ อ.ธงทอง จันทรางศุ  (Tongthong Chandransu) เปิดเผยว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560  โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่26 ตุลาคม 2560 พร้อมเอกสารประกอบ ที่ทางราชเลขาธิการ นาย กฤษณ์ กาญจนกุญชร  ทำถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

แสดงความคิดเห็น