แผ่นดินไหวพม่า ขนาด 5.1 รู้สึกสั่นไหว อ.เมือง -แม่สาย จ.เชียงราย

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน เมื่อเวลา 16.13 น. ตรวจพบแผ่นดินไหว ที่บริเวณประเทศพม่า

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน เมื่อเวลา 16.13 น. ตรวจพบแผ่นดินไหว ที่บริเวณประเทศพม่า ขนาด 5.1 ลึก 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 39 กิโลเมตร รู้สึกสั่นไหวที่อ.เมือง อ.แม่สาย  อ.แม่จัน และอ.เชียงแสน จ.เชียงราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

 

เครดิต จส.100

แสดงความคิดเห็น