รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบกล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้ว่า การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นประเพณีคู่กับงานประเพณีสงกรานต์วันไหล ของอำเภอสัตหีบมาช้านาน ในปีนี้เทศบาลเมืองสัตหีบได้กำหนดให้มีการจัดประกวดการก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2560 และจะมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ทั้งระดับชุมชนและระดับทั่วไปในประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 17 เมษายน2560สำหรับในคืนนี้เป็นการฉลองพระเจดีย์ทรายและร่วมฉลองงานประเพณีสงกรานต์วันไหลของอำเภอสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดให้มีการแสดงของชทนมต่างๆ การแสดงของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองสัตหีบได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบ จัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหล ในวันที่ 16-17เมษายน 2560โดยจัดให้มีการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การแข่งขันตระกร้อลอดบ่วง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและในคืนนี้จัดให้มีการฉลองพระเจดีย์ทราย โดยทางเทศบาลเมืองสัตหีบได้นำการแสดงของชมรมต่างๆ การแสดงของเด็กเยาวชนลูกหลานชาวสัตหีบ มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับ พ่อแม่พี่น้องชาวสัตหีบ

รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล
รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล รวมภาพความสวยงาม ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์วันไหล

แสดงความคิดเห็น