จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา”

ดูเหมือนว่า สาวศิตา ชุติภาวรกานต์ จะอันฟอลโล ตัดขาดสัมพันธ์กับ กัน นภัทร ไปเรียบร้อยแล้ว หลังฝ่ายชายมีท่าทีไปคืนดีกับ ฐิสา ด้านกันยอมรับ ทุกอย่างจบไปแล้ว

เพจดังแฉ ศิตา ชุติภาวรกานต์ อันฟอลโล ตัดขาดสัมพันธ์กับ กัน นภัทร ไปเรียบร้อยแล้ว หลังฝ่ายชายมีท่าทีไปคืนดีกับ ฐิสา ด้านกันยอมรับ ทุกอย่างจบไปแล้ว

 

จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา”
จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา” จบไม่สวย? “ศิตา” อันฟอลโล “กัน นภัทร” หลังฝ่ายชายลงรูปคู่ “ฐิสา”

แสดงความคิดเห็น