เฮทั้งอำเภอ!!! เศรษฐีใจบุญ “ขนเงินสดนับ 2 ล้าน” เเจกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาวบ้านกว่า 4,406 คน!!!

ผู้บริหารนครศรีธรรมราชใจบุญ ขนเงินสด 2 ล้านบาท แจกชาวบ้านผู้สูงอายุอำเภอปากพนัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมที่ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ตามที่ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ อดีตผู้บริหาร ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี โดยจะมีการมอบเงินสดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้พิการ และเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 4,406 คน คนละ 300-500 บาท

ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงแรมและบริษัทในเครือดอกบัวคู่คือ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ เป็นชาวปากพนังโดยกำเนิดที่ประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จ และทุกปีจะนำเงินสดของขวัญมอบให้กับผู้สูงอายุชาวปากพนัง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ดร.บุญกิจ และแม้ว่า ดร.บุญกิจจะถึงแก่กรรมไปแล้ว ดร.สุนันทา ภรรยารวมทั้งลูกหลานที่สืบทอดธุรกิจไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามประเพณี

ดังนั้นเมื่อดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จึงระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อประชาชนในอำเภอปากพนัง แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ และถือเป็นโอกาสหนึ่งที่สามารถคืนกำไรให้กับสังคม จึงได้จัดกิจกรรมการมอบเงินสดรวม 2 ล้านบาทให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีบัตรประชาชน ระบุเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอปากพนังทุกคน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่ อาหารกล่อง และน้ำดื่ม ให้ผู้สูงอายุทุกคนอีกมูลค่าหลายแสนบาท

CR. – workpointtv.com

เฮทั้งอำเภอ!!! เศรษฐีใจบุญ “ขนเงินสดนับ 2 ล้าน” เเจกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาวบ้านกว่า 4,406 คน!!! เฮทั้งอำเภอ!!! เศรษฐีใจบุญ “ขนเงินสดนับ 2 ล้าน” เเจกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชาวบ้านกว่า 4,406 คน!!!

แสดงความคิดเห็น