“เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ

 เอ พศิน ที่ได้ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวผ่านเฟสบุ๊ค หลังจากที่บ้านเกิดเหตุการณ์สุดหลอน  จนต้องพาลูกเมียไปทำบุญที่วัดโดยระบุว่า

 

 

 

“เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ
“เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ “เอ พศิน” เล่าเรื่องสุดหลอน เมื่อจู่ๆก็มีเสียงเคาะรอบบ้าน จนต้องพาทั้งครอบครังทำบุญ

แสดงความคิดเห็น