ปลดทันที! พีดี มิสแกรนด์สตูล2017

ปลดเลยทันที! ทางเพจ Miss Grand Thailand ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับนางงาม มิสแกรนด์สตูล 2017 ได้ไปประกวดเวทีอื่น ทั้งๆที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล 2017 อยู่

ปลดเลยทันที! ทางเพจ Miss Grand Thailand  ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับนางงาม มิสแกรนด์สตูล 2017 ได้ไปประกวดเวทีอื่น ทั้งๆที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล 2017 อยู่

เนื่องด้วย พีดี มิสแกรนด์สตูล2017 นายเจนรบ รักวิจิตร ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ โดยให้การอนุญาต และสนับสนุนให้มิสแกรนด์สตูล 2017 ไปประกวดต่อในเวทีอื่นในขณะดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล 2017 องค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์จึงประกาศยุติบทบาทและหน้าที่ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์สตูล 2017 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่ง pd กับองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้อีก
นางสาว ปุญญาพร ราชฤทธิ์ ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล 2017 ที่ได้ ไปประกวดเวทีอื่นในขณะดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล ทางองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ขอปลดจากตำแหน่งมิสแกรนด์สตูล 2017 เช่นเดียวกัน

ปลดทันที! พีดี มิสแกรนด์สตูล2017 ปลดทันที! พีดี มิสแกรนด์สตูล2017 ปลดทันที! พีดี มิสแกรนด์สตูล2017

แสดงความคิดเห็น