มงหลุดอีกราย!! ทำผิดกฎก็ต้องปลด!!

ทางเพจ มิสแกรนด์สุรินทร์ ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับนางงาม มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้ไปประกวดเวทีอื่น

ทางเพจ มิสแกรนด์สุรินทร์  ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับนางงาม มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้ไปประกวดเวทีอื่น ทั้งๆที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ อยู่ ดังนี้

ประกาศ กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์  เนื่องด้วย นางสาววาสนา อินโฉมงาม มิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 ได้ไปประกวดเวทีอื่น ในขณะดำรงตำแหน่งโดยพลการ มิได้บอกกล่าวกับทางผู้จัดการกองประกวด ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎของมิสแกรนด์สุรินทร์
กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ จึงขอประกาศให้ทราบว่า นางสาววาสนา อินโฉมงาม ได้ถูกปลดจากตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2017
โดยแต่งตั้งให้ นางสาวปวีณ์พร วิศาลศาสตร์บำรุง TOP10 ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2017 (เนื่องจากรองอันดับ1และ2 ไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มิสแกรนด์สุรินทร์2017) ขึ้นดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2017 โดยให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทางกองประกวดยึดมั่นในกฎและเคารพ ระเบียบของกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเคร่งครัด

จึงขออภัยมา ณโอกาสนี้

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์

มงหลุดอีกราย!! ทำผิดกฎก็ต้องปลด!! มงหลุดอีกราย!! ทำผิดกฎก็ต้องปลด!! มงหลุดอีกราย!! ทำผิดกฎก็ต้องปลด!!

แสดงความคิดเห็น