ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า”

นางเอก 7 สี "จั๊กจั่น อคัมย์สิริ " ที่ล่าสุดได้ชักชวนบรรดาเหล่าเพื่อนนางเอกร่วมแก๊ง อย่าง เกรซ กาญจน์เกล้า , นก อุษณีย์ ทอดผ้าป่า

เดินสายทำบุญไม่ขาด สำหรับนางเอก 7 สี “จั๊กจั่น  อคัมย์สิริ  ”  ที่ล่าสุดได้ชักชวนบรรดาเหล่าเพื่อนนางเอกร่วมแก๊ง อย่าง เกรซ  กาญจน์เกล้า , นก อุษณีย์  ทอดผ้าป่า ที่วัดป่าอัญญาวิโมกข์ หรือวัดป่าบง จ.อุดรธานี พร้อม ไถ่ชีวิตโค-กระบือ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นรถแห่รอบอำเภอเพ็ญ เพื่อนำมาประดิษฐานในวัดนิมิตรโพธิญาณ โดยงานนี้ทั้ง 3สาว ได้เปลี่ยนชุดเพื่อตัวแทนพญานาคี แห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยแต่งกายชุดไทย อุปมาว่าคือ “ธิดาเพ็ญ” ในพุทธประวัติ  ซึ่งชุดที่ใส่ เป็นชุดที่มีอยู่แล้วตามพุทธประวัติและประวัติศาสตร์

ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า”
ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า” ส่อง 13ภาพ 3 นางเอก ใส่ชุดไทย มางาน “ทอดผ้าป่า”

แสดงความคิดเห็น