เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

กระแสการกินเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง ข้าวฟ่างข้าวเดือยก็เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทำให้นักวิจัยสนใจถึงคุณประโยชน์ของพืชชนิดนี้ ล่าสุดโรงพยาบาลเอ็ม.วี. รักษาด้านโรคเบาหวาน ในเมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย เผยว่า ข้าวฟ่างข้าวเดือยสามารถลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

โดยวิจัยจากผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 จำนวน 105 คน อายุระหว่าง 35-55 ปีให้ทดลองบริโภคแป้งโดซา (Dosa) อาหารยอดนิยมแถบอินเดียตอนใต้ มีลักษณะเป็นแผ่นแป้งทอดบางๆคล้ายขนมเบื้องญวน และแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มแรกกินโดซาที่ทำมาจากข้าว ส่วนอีกกลุ่มให้กินโดซาที่ทำมาจากข้าวฟ่างข้าวเดือย เพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากกินอาหาร ทั้งนี้ พบว่าค่าดัชนีน้ำตาลของคนที่กินโดซาทำจากข้าวฟ่างข้าวเดือย มีค่าดัชนีน้อยกว่าคนที่กินโดซาทำจากข้าว นักวิจัยเผยว่า ข้าวฟ่างข้าวเดือยสามารถช่วยจัดการโรคเบาหวานรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหลังมื้ออาหาร

ปัจจุบันรัฐทมิฬนาฑูได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวฟ่างข้าวเดือย ซึ่งนอกจากจะตระหนักถึงประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว ยังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง.