เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย

เด๋อ ดอกสะเดา หรือ สมใจ สุขใจ และ ปู กนกวรรณ บุรานนท์ ที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันถึง 15 ปี แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มีให้กันตลอด 20 กว่าปี ทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินจนมีกินมีใช้ และมีพยานรักที่กำลังอยู่ในวัยสดใสอย่างน้องปราย

เด๋อ ดอกสะเดา หรือ สมใจ สุขใจ และ ปู กนกวรรณ บุรานนท์ ที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุต่างกันถึง 15 ปี แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มีให้กันตลอด 20 กว่าปี ทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินจนมีกินมีใช้ และมีพยานรักที่กำลังอยู่ในวัยสดใสอย่างน้องปราย

เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย
เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย เปิดภาพ! ปู-เด๋อ รัก 20 ปี ไม่เคยเก่าเลย

แสดงความคิดเห็น