ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “

ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 .." วันฉัตรมงคล "

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

โดยพระราชพิธีจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤษภาคม

วันที่ 4 พฤษภาคม พิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 5 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

วันที่ 6 พฤษภาคม พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 7 พฤษภาคม เสด็จออกสีหบัญชร

วันที่ 8 พฤษภาคม พิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์

นับแต่ปีนั้นเป็นต้นมา วันที่ 5 พฤษภาคม จะถือเป็น “วันฉัตรมงคล” และถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหนึ่ง โดยตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 9 พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉัตรมงคล อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้ถูกยกเลิกลงภายหลังพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อปี 2559

ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “
ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “ ร่วมน้อมรำลึก พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ..” วันฉัตรมงคล “
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]