เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวลาว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ของชาวพุทธ รวมถึงส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม โดยตลอดทั้งวันตามวัดสำคัญต่างๆ ของ จ.นครพนม จะได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา นำประชาชน นักท่องเที่ยว ทำบุญ โดยเฉพาะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จะมีการนำพุทธศาสนิกชนทำบุญ เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งทุกปีจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาทำบุญ จำนวนมาก ส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว

เช่นเดียวกับที่ ที่ ศาลาการเปรียญวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวงประจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พาครอบครัวร่วมกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังธรรมเทศนา เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีสติและเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย

บรรยากาศที่ศาลาการเปรียญวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวงประจำจังหวัดอุทัยธานี

ขณะ ที่วัดโพธาราม บ.ท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬกว่า 500 คนเข้าวัดทำสมาธิถือศีล 5 ลดละอบายมุข วิสาขะ พุทธบูชา และฟังธรรมเทศนา ก่อนจะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 พร้อมจัดกิจกรรมเข้าวัด ถือศิล 5 ลดละอบายมุข วิสาขะ พุทธบูชา และฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาตลอดจน เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน เกิดความสงบร่มเย็นทั้งต่อตนเองและต่อสังคม เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฎฐมีบูชา สานสัมพันธ์อาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดบึงกาฬ กับ แขวงบิลิคำไซ สปป.ลาว

วัดโพธาราม บ.ท่าไคร้ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ส่วนที่วัดมหาชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนักวิ่งประมาณ 200 คนกว่าคนมาร่วม เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชา โดย กลุ่มนักวิ่งได้วิ่งเข้าในเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ส่วนผู้ที่เดิน ได้ร่วมกันเดิน รอบสระน้ำหนองบัว ซึ่ง ก่อนที่จะได้มีการวิ่ง ได้มีการรับศีลและฟังธรรมะ จาก พระครูปทุมธรรมาภิบาล เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ฝ่ายธรรมยุติ สำหรับ การเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เพื่อสุขภาพไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กับไป การมีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอาทิ เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานอย่างมีสติส่งผลต่อสมองและอารมณ์ในเชิงบวก ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิต

วัดมหาชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ปิดท้าย บรรยากาศ วันวิสาขบูชา ที่รอบอุโบสถ พระสังกัจจายน์ วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.อต.) นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือ เดือนเวสาขะ เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงในรอบปี พุทธศาสนาชนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิต (พระสงฆ์ สามเณร) หรือ ฆราวาส (ผู้ครองเรือน) ทั่วไป จะร่วมกันประกอบพิธีเป็นการพิเศษทำการสักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และ พระวิสุทธิคุณ ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปโลก นอกจากนี้ทางองค์การสหประชาชาติ ยกย่องให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ “วันสำคัญของโลก อีกด้วย นอกจากนี้ตามวัดต่างในเขตเมืองยะลาจำนวน 17 วัด ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิาขบูชา เพื่อให้ประชาชนชาวยะลา ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัว และสังคม โดยในช่วงเวลาเที่ยงและเย็นจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลาทั้ง17วัด

ที่มา – มติชน