เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา มีตักบาตร นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนตอนค่ำมีพิธีจุดวิสาขประทีปบูชาพระรัตนตรัยและเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธาน สภาธรรมกายกล 

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้ (10 พ.ค.60) เวลา 06.30น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น โดยในภาคเช้า เป็นกิจกรรมตักบาตร นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อด้วยภาคบ่าย สาธุชนได้ร่วมกัน สวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ทอดผ้าป่าสามัคคี (ครั้งที่ 2/2560) และร่วมพิธีบรรพชาสามเณร อุทิศชีวิต 18 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภาคค่ำ เป็นพิธีจุดวิสาขประทีปบูชาพระรัตนตรัยและเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธาน สภาธรรมกายกล วัดพระธรรมกาย

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์เนื่องด้วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก ในปี พ.ศ.2560 นี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

TV Pool OnlineTV Pool Online