วันพืชมงคลปี 60 พระโคเสี่ยงทายกิน ข้าว-ข้าวโพด-หญ้า

พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง ได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี พระโคกินข้าว ข้าวโพด และหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560 ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ถวายรายงานการพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้ พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ซึ่งผลการเสี่ยงทายปรากฏว่า ข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์.

แสดงความคิดเห็น