หน้าตาหญิงไทยโบราณเมื่อ 13,000 ปีก่อน

อยากรู้ไหมครับว่า หน้าตาผู้หญิงไทยเมื่อ 13,000 ปีก่อนเป็นอย่างไร ? ภาพนี้ คือภาพหน้าบรรพบุรุษหญิงไทยที่เกิดจากการสร้างภาพขึ้นจากโครงกระโหลกที่ขุดพบที่ แหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยครับ แต่กลับเงียบมากๆ ในประเทศไทยยุค 4.0

จริงๆ เรื่องนี้ คนไทยน่าจะตื่นเต้นนะ เพราะนี่คือภาพรูปหน้าบรรพบุรุษของพวกเราจากยุคหิน ซึ่งแม่หญิงอายุ 13,000 ปีก็น่าจะเป็นบรรพบุรุษยุคแรกๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเรา ซึ่งหักล้างความเชื่อว่า คนไทยเรามาจากเทือกเขาอัลไต แถมใบหน้าของแม่หญิงท่านนี้ ก็คล้ายกับมนุษย์ในปัจจุบันมากๆ ไม่ได้ดูเป็นมนุษย์ยุคหินแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหลักฐานที่สร้างความตื่นตลึงให้ฝรั่งมาก ๆ

ผลงานการวิจัยนี้ มาจากบทความเรื่อง “A Late Pleistocene woman from Tham Lod, Thailand: the influence of today on a face from the past” ซึ่งตีพิมพ์บนวารสารวิชาการ Antiquity โดยมีผู้แต่ง 5 ท่าน ได้แก่ ดร.ซูซาน เฮยส์, ดร.รัศมี ชูทรงเดช, นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, ศ.สรรใจ แสงวิเชียร และ ดร.ทพญ.กนกนาฏ จินตกานนท์

ขอบคุณที่มา: Teerakiat Kerdcharoen

แสดงความคิดเห็น