เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner
ครม.เห็นชอบหลักการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,200-1,500 บาท   แต่ให้คลังกลับไปหาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้จ่ายใหม่
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  บอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200-1,500 บาท ตามช่วงอายุ จากเดิมเดือนละ 600-1,000 บาท   เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพค่าครองชีพ   โดยที่มาของงบประมาณที่จะนำมาเป็นส่วนเพิ่มนั้น มาจากที่ ครม.อนุมัติแนวทางตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีฐานะดีเลี้ยงดูตัวเองได้  สละเบี้ยยังชีพเข้ามาในกองทุนชราภาพ
อย่างไรก็ตาม มติครั้งนี้เป็นการอนุมัติในหลักการ   ยังต้องให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกหลายประเด็น   เพื่อให้เกิดความรอบคอบในทุกด้าน แล้วกลับมาเสนอ ครม.ให้เร็วที่สุด
ซึ่งกระทรวงการคลังชี้แจงว่า  ปัจจุบันมีผู้สูงอายุหรือผู้อายุเกินกว่า 60 ปี จำนวน 10.3 ล้านคน หรือ16% ของประชากรทั้งประเทศ   และคาดว่าปี 2568 จะเพิ่มเป็น 20% ในจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดมี 3.5 ล้านคน ที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ต่ำกว่าปีละ 3 หมื่นบาท  และยังพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีฐานะจำนวนมากยินยอมสละสิทธิไม่รับเบี้ยสูงอายุ  โดยหากมีผู้สละสิทธิเพียง10% จะมีเงินเข้ากองทุนฯมากถึงปีละ4,000ล้านบาท