เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 จำนวน 21 มาตรา โดยสาระสำคัญที่น่าสนใจคือ หากมีการส่งข้อความ ข้อมูล หรือ แม้กระทั่งรูปภาพทางคอมพิวเตอร์ใหักับผู้อื่น โดยไม่มีโอกาสบอกเลิก หรือ ปฏิเสธการรับ ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจ ต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ เช่น การฝากร้านขายสินค้าในไอจี หรือ เฟซบุ๊ก

หรือการโพสต์ข้อความ ภาพ ที่ทุจริต หลอกลวง บิดเบือน เป็นเท็จ ลามก ทำให้เกิดความเสียต่อผู้อื่น ต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศ สาธารณะ หรือ เข้าไปแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าว รวมถึงหากส่งต่อข้อความนั้น ก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสน บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และต้องได้รับโทษเดียวกับสำหรับผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ

หากเป็นการตัดต่อ ดัดแปลง สร้างเรื่องขึ้นมา ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ได้รับความอับอาย ซึ่งรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท โดยทุกความผิดศาลมีอำนาจสั่งระงับหรือให้ลบข้อมูลต่างๆออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้

กฎหมายฉบับนี้ ยังให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับทุกคนที่คิดผลงานและนำเสนอในสื่อทุกช่องทาง

โดยกฎหมายนี้ จะอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มาพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่ โดยมีอำนาจตั้งแต่การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ ไปจนถึงการยึด อายัดระบบคอมพิวเตอร์ได้ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ก่อนส่งให้ศาลพิจารณาต่อไป

ที่มา – ไทยรัฐ