สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 12 โซน พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสรรเสริญแก่ผู้เสี่ยงอันตรายที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย และพระราชทานประกาศนียบัตรชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือด และพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสงขลาและสมทบทุนฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ที่มา – redcross.or.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]