น่ายกย่อง! ชายแขนด้วนสองข้าง ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา(ชมคลิป)

หนุ่มพิการแขนทั้ง 2 ข้าง แม้จะแขนด้วนทั้งสองข้าง แต่เขาไม่ขอยอมแพ้ต่อโชคชะตา และพยายามทำให้ทุกคนมีความสุข ด้วยการใช้ปากและเท้าทำของเล่น กระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นมาสู้ชีวิต และให้ความหวังกับผู้คนที่กำลังเผชิญสภาวะยากลำบากของชีวิต โดยเปรียบเทียบกับตัวเขาที่ได้รับความเจ็บปวดมาตลอดชีวิต แต่เขาก็ยังยิ้มได้ เขาจึงอยากบอกทุก ๆ คนว่า ให้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และให้ความหวังกับผู้คนที่กำลังเผชิญสภาวะยากลำบากของชีวิต โดยเปรียบเทียบกับตัวเขาที่ได้รับความเจ็บปวดมาตลอดชีวิต แต่เขาก็ยังยิ้มได้ เขาจึงอยากบอกทุก ๆ คนว่า ให้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 

แสดงความคิดเห็น