“บิ๊กตู่” เปิดเฟซบุ๊ก “PAGE IR” หวังเป็นช่องทางเพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

วันที่ 14 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาฯ ถึงช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ให้ประชาชนทั้งหมดของประเทศ ได้รับทราบข่าวสารของทางราชการ บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีก อาทิ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเฟซบุ๊กชื่อ “PAGE IR” เพื่อนำคำตอบการไขข้อข้องใจ และรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยตรง จะได้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า หวังว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลให้สื่อโซเชียล สามารถนำไปใช้อ้างอิง ขยายผล และลดความเข้าใจผิด ลดความขัดแย้งในสังคมได้ในอนาคต เน้นการสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการทุกคน ทุกกระทรวง ทุกระดับต้องสามารถทำความเข้าใจประชาชนได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงภารกิจสร้างความปรองดองว่า คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของป.ย.ป. จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศอีกครั้ง ช่วงสัปดาห์หน้าวันที่ 17 – 20 ก.ค.  แล้วจะนำมาจัดทำร่างสัญญาประชาคม  ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าต่างๆได้จากเฟซบุ๊กชื่อ “ปรองดองเป็นของประชาชน”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการไปแล้วในสัญญาฉบับประชาคมนั้นจะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะมีเฉพาะในเรื่องของนามธรรม ต้องมีอะไรที่จะร่วมมือกันบ้าง เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ขัดแย้ง ไม่มีการใช้อาวุธ แนบไปกับสัญญาประชาคม ถ้าเซ็นกันแล้ว ต้องไม่เกิดความวุ่นวายสับสนเมื่อเช่นที่ผ่านมาก่อนปี2557  และเราจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ก็เป็นเสมือนการกระตุ้นจิตสำนึกความเป็นไทย ความรักชาติ และ “สัญญาทางใจ” ว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร เราจะร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็ง สังคมที่มีสันติสุขของเราได้อย่างไร ในอนาคต ประชาชนเป็นผู้กำหนดตรงนี้ไม่ใช่นักการเมือง.

แสดงความคิดเห็น