พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์ ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสูง เป็นผู้เชิญดอกไม้จันทน์​ ส่วนพระองค์​เพื่อประทาน ฌาปนกิจ​ศพ นาย ชุมพร เทพพิทักษ์​ ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์ พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์ พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์ พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์
พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์ พระองค์โสมฯ ประทานดอกไม้จันทน์  ในพิธีฌาปนกิจ นายชุมพร เทพพิทักษ์

แสดงความคิดเห็น