ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558

        รางวัลที่ 1    (รางวัลละ 2,000,000 บาท)
        

               644742

 

        เลขท้าย 3 ตัว   (4 รางวัล   รางวัล ละ 2,000 บาท)
        
 

  429   253   386   532

        เลขท้าย 2 ตัว   (1 รางวัล  รางวัลละ 1,000 บาท)
        

                 05

       รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1   (2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท)
       

        644741   644743

       รางวัลที่ 2    ( 5  รางวัล   รางวัลละ 100,000 บาท)
     

          514169    477531   030318    624107   466912

     รางวัลที่ 3     (10 รางวัล   รางวัลละ 40,000 บาท)
       
      094926   085704   069920   312720   727902

      020519   465904   652259   050950   253213

     

       รางวัลที่ 4     (50 รางวัล    รางวัลละ 20,000 บาท)
       
        063145   338173   328289   271447   719887

        778272   802107   358586   546591   749428

        787435   581365   740728   508537   579732

        243160   086317   612157   262871   639082

        681060   272709   013178   832240   845517

        415399   797590   959594   826522   800734

        920576   188097   865249   610807   321754

          242384   002635   382873   553102   718956

        403710   939792   401366   253017   663379

        061510   225661   340122   002315   271863

      รางวัลที่ 5    (100 รางวัลๆละ 10,000 บาท)

       750335   716220   932794   170308   484647

       919751   165377   281252   315308   962850

       922291   843578   123833   136798   084921

       365704   510235   068839   074712   122048

       788094   161380   891000   374680   739965

       089583   570239   442246   483250   667333

       538437   644404   381827   239792   713188

       627917   402115   722096   735041   572765

       883416   422863   049286   037146   594984

       416869   377030   086723   376138   610303

       852997   399371   084930   886944   699964

       968047   760851   430942   154367   354058

       247080   413247   388727   986283   679837

       679324   137042   872499   660978   604596

       297805   892711   730938   612360   388657

       620680   129188   389766   056850   400189

       794898   622418   806234   950366   901607

       883610   580583   240370   777702   849817

       233106   414631   470269   960877   414750

      241538    245634   481927   634001   369786

แสดงความคิดเห็น