เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก

Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ได้รับฉายาจากลูกค้าว่า The Shark โดยเขาได้เห็นแม่ตัวเองสักแล้วจึงอยากเปิดร้านสักเป็นของตัวเอง ขอบอกเลยว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอน

 

 

Credit Instagram @eztheshark

เครดิตจาก : Clipmass

เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก
เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก เทพแต่เด็ก ! Ezrah Dormon ช่างสักวัย 12 ที่ผู้คนแห่กันไปสัก

แสดงความคิดเห็น