“วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา

ล่าสุด   มีผู้ใช้ เพชบุ๊คท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพ เด็กนักเรียนผู้หญิง กำลังไหว้แม่ ในวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้น  แต่ตรงหน้าเด็กผู้หญิงคนนั้น  ” ไม่มีแม่ให้ไหว้” เธอได้แต่ นั้งมองเก้าอี้เปล่า ที่ไม่มีแม่นั้งอยู่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆเขา

ได้แต่นั้งมอง เพื่อนคนอื่นไหว้แม่  อารมย์มันช่างโหยหาความรักสะจริงๆ กับอีกมุมหนึ่ง ที่ในโซเชียว ดาราต่างโพสต์รูปแม่ ทุกคนต่างอวดรูปแม่  อยากให้ทุกคนรักแม่ดูแลแม่ให้เยอะๆไม่ใช่แต่ วันแม่ แบ่งเบาภาระท่าน ไหว้ท่านก่อนจะไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา

“วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา “วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา “วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา “วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา
“วันแม่” แต่หนูไม่มีแม่ให้ไหว้ เหมือนคนอื่นเขา

แสดงความคิดเห็น