“วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา

    วันเจ๊ขอแนะนำศาสนสถานที่ความสวยงามและเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา "วัดป่าภูก้อน" แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจี อันอุดมสมบูรณ์ หากคุณมีโอกาสได้ไปเยือนจังหวัดอุดรธานี ก็ไม่ควรพลาดก็คือ การแวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

   "วัดป่าภูก้อน" ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคายตั้งอยู่บนเนินเขา ที่รายล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างวัด คือ ความมุ่งหมายที่จะรักษาธรรมชาติของป่าอันสมบูรณ์ และแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้จากการถูกบุกรุกทำลาย 

    บริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่อันสวยงามที่ไม่แพ้ที่ไหนและรายล้อมด้วยป่าผืนที่มีต้นไม้ใหญ่น้อย อันเขียวขจี เย็นใจในการได้เดินทางมาเยือนดินแดนแห่ง พระพุทธศาสนาแห่งนี้

 “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี”ที่สร้างหินอ่อนขาวบริสุทธิ์

                        credit.watpaphukon,noomplayboy tlcthai,thaiza,pantp soo_erc (soo_erc),วันรัฐธรรมนูญ 55

“วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา
“วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา “วัดป่าภูก้อน” สวยงามดุจดั่งสวรรค์ทามกลางเทือกเขา

แสดงความคิดเห็น